Privacy Policy

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VOOR DE RIGHT MANAGEMENT GLOBAL WEBSITE VANAF JUNI 2009

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder ons van persoonlijke informatie te voorzien. Als u er voor kiest om vrijwillig informatie te verstrekken, zullen we deze informatie enkel gebruiken conform onze data privacyregels en verklaring voor particulieren.

RIGHT MANAGEMENT'S GLOBAL DATA PRIVACYREGELS

Right Management erkent al lang het belang van het handhaven en het privé houden van de persoonlijke en gevoelige informatie van onze medewerkers, kandidaten, klanten, verkopers en partners. De aard van ons bedrijf vereist dat wij dat soort informatie verzamelen en verwerken. We hebben een verantwoordelijkheid om deze informatie te beschermen zolang het in ons bezit is. Bij Right Management maakt het respecteren van werknemers, kandidaten, klanten, leveranciers en partners deel uit van onze kernwaarden, samen met het streven om diensten te leveren op een ethische manier.

Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, heeft Right Management een set wereldwijde data privacyregels opgesteld die als basis dienen bij het handhaven van de privacy en het verwerken en beschermen van persoonlijke en gevoelige informatie.

Wij respecteren uw privacy door:

•             Privacyverklaringen aan te bieden die uitleggen hoe en waarom we persoonlijke informatie verwerken.

•             Uw keuzes te respecteren over het inzamelen, gebruiken en delen van informatie, waar nodig.

•             Enkel persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en bewaren dat relevant en nuttig is voor onze zakelijke contacten.

•             Redelijke moeite te doen om persoonlijke informatie accuraat en up-to-date te houden.

•             Voorzorgsmaatregelen te gebruiken om persoonlijke informatie te beschermen.

•             Te beperken wie bij de persoonlijke informatie kan en met wie deze wordt gedeeld.

•             Enkel de persoonlijke informatie te verzamelen die nodig is om aan onze wettelijke en zakelijke verplichtingen te voldoen.

•             U de mogelijkheid te geven om uw persoonlijke informatie in te zien en te updaten, waar nodig.

•             U de kans te geven om vragen te stellen en klachten in te dienen met betrekking tot privacy.

Meer informatie over ons privacybeleid voor individuen vindt u in de volgende verklaring:

PRIVACYVERKLARING VOOR INDIVIDUEN die onze RIGHT MANAGEMENT GLOBAL WEBSITE bezoeken

Right Management Inc. geeft om de privacy van onze sollicitanten, werknemers en klanten. Deze verklaring bevat informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen. Als het nodig is verzamelen en verwerken we uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

•             om onze contractuele of zakelijke relatie met u te onderhouden,

•             voor werkgerelateerde diensten als het nodig is,

•             om u op de hoogte te houden over de producten en diensten die we aanbieden,

•             om contact met u op te nemen en te corresponderen,

•             voor het beheren en verdedigen van wettelijke claims en acties, naleving van gerechtelijke bevelen en andere wettelijke verplichtingen en regulatorische vereisten, en op andere manieren toegestaan bij wet.

Right Management mag voor deze doeleinden uw persoonlijke informatie delen met andere Right Management entiteiten, afdelingen, leveranciers, toeleveranciers die diensten uitvoeren in onze naam, klanten als u op zoek bent naar een baan, een acquirerend bedrijf als Right Management betrokken is bij de verkoop of overdracht van een gedeelte van of het gehele bedrijf, en als we in andere opzichten verplicht zijn dit te doen, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel.

Right Management verzamelt, verwerkt en deelt gevoelige persoonlijke informatie enkel als dat nodig is om gehoor te geven aan wettelijke verplichtingen or als er een dwingende zakelijke reden is om dit te doen, met uw toestemming:

Voor meer informatie over Right Management's privacybeleid kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen op right.belgium@right.com

WEBSITE TOEPASSINGSVERKLARING voor deze RIGHT MANAGEMENT GLOBAL WEBSITE, AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Niet-identificeerbare Informatie - Net zoals veel andere websites verzamelt deze website automatisch niet-identificeerbare informatie met betrekking tot websitegebruikers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw internetaanbieder, de datum en het tijdstip waarop u de website bezocht, het internetadres van de website van waar u bent doorgelinkt naar deze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, welke gedeeltes van de website u bezoekt, welke pagina's u heeft geopend en welke informatie u heeft bekeken, en welke materialen u heeft toegevoegd aan of gedownload van de website. Deze niet-identificeerbare informatie wordt gebruikt voor website- en systeemadministratiedoeleinden en om de website te verbeteren. Uw niet-identificeerbare informatie kan gedeeld worden met anderen en permanent opgeslagen worden voor toekomstig gebruik.

Cookies - Deze website gebruikt 'cookies', een technologie die informatie installeert op de computer van de gebruiker van de website om de website toe te staan toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruikersgemak van de website. Bijvoorbeeld, de informatie die via cookies wordt geleverd wordt gebruikt om u te herkennen als terugkerende gebruiker van de website, om uw activiteit op de website bij te houden zodat deze beter kan inspelen op uw behoeftes, om gepersonaliseerde inhoud en informatie aan te kunnen bieden die u kunt gebruiken, om voor uw gemak online invulformulieren automatisch aan te vullen met uw eerder ingevulde persoonlijke informatie en om op andere manieren uw website-ervaring te vergemakkelijken.

U kunt er voor kiezen om cookies te weigeren als uw browser dat toestaat, maar dat kan effect hebben op hoe u deze website of bepaalde functies van de website kunt gebruiken.

GEBRUIKTE INFORMATIE

Trackinginformatie - Right Management kan niet-persoonlijke informatie gebruiken om samengestelde trackinginformatierapporten aan te maken met betrekking tot de demografie van websitegebruikers en hoe de website wordt gebruikt, om deze rapporten vervolgens beschikbaar te stellen aan derden. Geen enkel onderdeel van de trackinginformatie in de rapporten is terug te leiden naar de identiteiten of andere persoonlijke informatie van individuele gebruikers.

ANDERE ZAKEN

Veiligheid - Right Management streeft er naar dat onze servers, applicaties en databases veilig zijn en niet kunnen worden geopend en gebruikt door onbevoegden, door zowel fysieke, administratieve en technologische maatregelen te gebruiken om de verkregen informatie te beschermen. Helaas is het niet mogelijk om 100% veiligheid te garanderen. Als u specifieke veiligheidszorgen heeft over bepaalde persoonlijke informatie, raden wij u aan om deze informatie niet via het internet te versturen.

Andere websites - Deze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Als u op een van deze links klikt, neemt u contact op met een andere website of internetbron. Deze kunnen vrijwillig of door middel van cookies of andere technologieën informatie over u verzamelen. Right Management heeft geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controle over deze andere websites of internetbronnen of hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Om te begrijpen hoe deze andere websites en internetbronnen informatie verzamelen en gebruiken, moet u het privacybeleid van die websites doornemen.

Wijzigingen aan de Privacyverklaring - Right Management behoudt zich het recht voor om deze Verklaring te veranderen, aan te vullen of te wijzigen met betrekking tot uw toekomstige gebruik van deze website op elk willekeurig moment, ongeacht welke reden, door een aangepaste Verklaring op deze website te publiceren. Deze verklaring is het laatst gewijzigd in juni 2009.