Privacybeleid


Wie zijn we?

Right Management Nederland B.V. is gevestigd in Diemen, Diemerhof 16-18. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Het is mogelijk dat wij vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn gegevens met andere partijen te delen. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een bedrijf.

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals onze Amerikaanse moedermaatschappij en gelieerde ManpowerGroup-bedrijven, dan zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kun je via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • je aanmeldt voor loopbaanbegeleiding, coaching, een workshop, een assessment of een event;
 • jouw gegevens invult op onze online loopbaanportal of op onze website;
 • anderszins gebruik maakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je enkel onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je gebruik maakt van onze diensten. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een workshop.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik word begeleid in mijn loopbaan (en/of van werk naar werk) of doorloop een assessment

Met behulp van assessments en persoonlijke coaching begeleiden wij jou in het maken van de juiste loopbaankeuzes of in het vinden van een andere baan. Een opdrachtgever kan ons bijvoorbeeld vragen om jou als zijn (oud)medewerker te begeleiden van werk naar werk. Onze loopbaanprofessionals staan voor jou klaar om je op te vangen en te adviseren in het traject naar een nieuwe baan.

Onze assessments worden voor diverse doeleinden ingezet bijvoorbeeld voor jouw ontwikkeling, om jouw doorgroeimogelijkheden te bepalen of om je te selecteren voor een andere functie.

Wij zijn lid van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en wij houden ons aan hun gedragscode. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en wij volgen de gedragsregels die zijn vastgelegd in hun beroepscode.

 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij om jouw contactgegevens vragen. Dit doen we om jouw vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te kunnen benaderen met aanvullende informatie. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.
 • Als je een assessment bij ons doet maken we gebruik van de door de opdrachtgever en jouzelf aangeleverde persoonsgegevens. We bewaren de resultaten tot zes maanden na afronding van het assessment. Deze gegevens worden alleen gedeeld met je huidige of toekomstige werkgever, na jouw toestemming (conform NIP-beroepscode). Voor specifieke assessments maken we gebruik van leveranciers in het buitenland.
 • Om je te kunnen ondersteunen in jouw loopbaankeuzes bewaren we persoonsgegevens zoals cv’s en gespreksverslagen. Deze gegevens slaan wij op in onze interne internationale applicatie op een server in de USA en in onze interne SharePoint omgeving tot twaalf maanden na afronding van jouw begeleidingstraject.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, met behulp van training, opleiding en assessments, maken wij gebruik van de door jou aangeleverde persoonsgegevens.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continu onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, echter soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.   
 • Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij maximaal zes maanden.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.  
 • Om te meten hoe je onze diensten ervaart en gebruikt voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms vragen we daarbij ook om jouw naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel later over kunnen informeren.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel jouw persoonsgegevens. Ook jouw IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij zes maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij om jouw contactgegevens vragen. Dit doen we om jouw vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te kunnen benaderen met aanvullende informatie. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Wanneer je een opdrachtgever, leverancier of andere relatie van ons bent verwerken wij jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het opstellen of verwerken van een factuur.

 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.   
 • Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij maximaal zes maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij om jouw contactgegevens vragen. Dit doen we om jouw vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te kunnen benaderen met aanvullende informatie. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
 • Voor onze financiële administratie, facturatie en voor de controle en goedkeuring van facturen, verwerken wij relevante gegevens en slaan deze op grond van een wettelijke plicht voor zeven jaar op.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.
 • Om te meten hoe opdrachtgevers onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit. Soms vragen we daarbij ook om jouw naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel later over te kunnen informeren.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continu onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, maar soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.

Ik werk als zzp’er

Wanneer je als zzp’er een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de inhuurovereenkomst.

 • Als je een zakelijke laptop en/of mobiele telefoon van ons gebruikt, slaan wij je persoonsgegevens op. We bewaren deze gegevens tot zeven jaar na het einde van je overeenkomst.
 • Om je in te zetten bij een opdrachtgever, slaan wij een aantal relevante gegevens van je op. Als het nodig is, delen wij deze gegevens met een opdrachtgever. We slaan je gegevens op tot zeven jaar na het einde van je overeenkomst.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens.
 • Om jouw factuur uit te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur- en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij zeven jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.   
 • Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij maximaal zes maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij om jouw contactgegevens vragen. Dit doen we om jouw vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te kunnen benaderen met aanvullende informatie. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
 • Om de toegang tot onze systemen te beveiligen, slaan wij jouw gebruikersnaam, zakelijke contactgegevens en de organisatie waar je voor werkt, op. Gegevens over de activiteiten die je uitvoert, slaan we maximaal twaalf maanden op. 
 • Om van elkaar te leren en samen te werken bieden we mogelijkheden aan voor interne kennisdeling. Jouw naam, contactgegevens en functie worden dan gedeeld.
 • Zodra je aan de slag gaat delen wij informatie over jou met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om een toegangspas voor je aan te laten maken. Per opdrachtgever kan dit verschillen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van processen waarin geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • jouw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die grote impact op jou heeft;  
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 4 februari 2020.

Heb je een vraag of verzoek?

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected] of via telefoonnummer 020-6602222.

Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel Data Privacy Officer (DPO) genoemd. 

Naam                                       :          Mark Appelman

E-mailadres                              :          [email protected]

Postadres                                 :          Right Management Nederland B.V.

      T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming

      Diemerhof 16-18

                                                           1112 XN Diemen

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via e-mail: [email protected] of via telefoonnummer 020-6602222.Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

  top