Klacht melden


Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent met hoe de zaken zijn gelopen. Dat vinden we uiteraard heel vervelend. Heb je een klacht dan is ons streven om die zo snel mogelijk op te lossen. Ten eerste om jouw probleem uit de weg te helpen, maar ook om hiervan te leren en daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Heb je een klacht dan kan je een email sturen aan [email protected]. Je wordt dan binnen één werkdag gebeld om samen vast te stellen hoe we het beste tot een oplossing kunnen komen. Is het een vervelend, maar eenvoudig probleem dan proberen we direct tot een oplossing te komen. Is het minder eenvoudig dan wordt je klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtencommissie. De betrokken medewerker van Right Management heeft geen directe rol in deze commissie. Via hoor en wederhoor worden beide partijen uitgenodigd en doen we van onze kant een voorstel om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit dan bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen bij het NIP of bij de klachtencommissie van het OVAL. Het NIP is de beroepsorganisatie van voor Psychologen www.psynip.nl. Het OVAL is de brancheorganisatie voor outplacement- en loopbaanbegeleidingsorganisaties www.oval.nl