Outplacement Diensten

Two women discussing Right Management's outplacement services in an office.

Outplacement 

In België wordt outplacement in het kader van individueel ontslag geregeld via 3 verschillende stelsels :

Het Algemeen Stelsel

Algemene regeling van outplacement (cao82) heeft betrekking op ontslagen werknemers die, ongeacht hun leeftijd, recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een opzeggingsvergoeding die minstens een periode van 30 weken dekt.

Het Subsidiair Stelsel

Bijzondere regeling van outplacement (cao82bis) is van toepassing voor de werknemers van 45 jaar en ouder die een anciënniteit van minstens één jaar bij hun werkgever rechtvaardigen en die geen aanspraak kunnen maken op een opzeggingstermijn (of een compenserende vergoeding) van minstens 30 weken 

Het Facultatief Stelsel

Outplacement is facultatief in het geval de ontslagen werknemer jonger is dan 45 jaar en minder dan 30 weken opzeg heeft, of wanneer de werknemer 45 jaar is of ouder maar minder dan 1 jaar anciënniteit kan voorleggen. CAO51 reglementeert de vrijwillige toevlucht tot outplacement-begeleiding buiten elke wettelijke verplichting om.
 
Outplacement in het kader van een collectief ontslag is geregeld via het KB 2009.
 

Outplacement Services

Maar wat betekent een ontslag voor u en uw onderneming? 

Wij geloven dat iedereen terug aan de slag kan. Ook de werknemer van wie u afscheid neemt. Weet dat 97% van de deelnemers die wij begeleidden, aangeeft dat Right Management hun verwachtingen oversteeg. We zijn ervan overtuigd dat we voor uw mensen hetzelfde kunnen betekenen. 
Maar er is meer. Zo kunnen we de begeleiding al starten van zodra ontslag een mogelijk scenario wordt. Dan geven we samen vorm aan de voorbereiding en het slecht-nieuws-gesprek en ook na het ontslag kunt u op onze loopbaancoaches terugvallen. Bijvoorbeeld om te werken met de blijvers rond carrièreperspectief in de organisatie. En we rapporteren over de voortgang en successen van uw ex-medewerker(s). Kortom, u behoudt controle over het hele proces, van aanzet tot nazorg.
 

 

Driving Successful Transitions While Maintaining Dignity and Respect

The dynamic business environment at Procter & Gamble (P&G) means the organization is constantly evolving to adapt to ongoing change. Learn how Right Management partnered with the organization to ensure departing employees received best in class outplacement services while being treated with dignity and respect.

Transitioning 6,000 Employees Globally Requires Global Reach and Localized Deployment

To meet the changing needs of a dynamic market, this global tech company had to realign their talent strategy. Right Management provided a tailored solution that addressed the global complexities and met the client’s goal of providing a consistent experience to transitioning employees.

 

Explore More of Our Solutions

We are global career experts. With a shared focus on organizational effectiveness, individual development and career management, we help companies and individuals achieve success.

LOOPBAANMANAGEMENT

Meer dan 75% van de werkgeners vindt het moeilijk om talent te motiveren en te behouden, de sleutel tot het winnen in de Human Age. Is uw organisatie voorbereid om de concurrentiestrijd voor talent te winnen? Leer hoe een effectieve strategie van loopbaanmanagement voor meer betrokkenheid kan zorgen, de ontwikkeling van werknemers kan aanmoedigen en kan verzekeren dat uw organisatie gezien wordt als een 'employer of choice'.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

87% van de organisaties gelooft niet dat ze toekomstige leiders geïdentificeerd hebben om kritische functies in te vullen. Zoekt u kandidaten 'uit het juiste hout gesneden' of is uw pijplijn van leiderschapsontwikkeling lek? Ontdek hoe ons P3-leiderschapsmodel u kan helpen de juiste leiders in uw organisatie te identificeren, ontwikkelen en behouden.

ORGANISATIE-EFFECTIVITEIT

Talentisme, niet kapitalisme. Portfolio werknemers. De 'uberisatie' van werk. Wendbaarheid via werknemersanalyse. De Human Cloud. Eerst het doel, dan het salaris. Een effectieve organisatie zijn is vandaag de dag een gloednieuw balspel. Right Management kan hulpmiddelen en strategieën voorzien om succesvol te zijn met uw organisatie in de Human Age.